2013 * Výstava Vrchoslavice

24.10.2013

Výstava "Masaryk ve vzpomínkách" se konala při příležitosti 95. výročí vzniku Československé republiky.

"Dnešního dne v celé naší republice, ve všech městech a myslím ve všech osadách a vesničkách, je oslavován 28. říjen jako jubilejní den osvobození našeho dříve ujařmeného národa. Tuto radostnou událost prožívá jistě každý občan tohoto státu, který ten stát uznává a který ho má rád. My, v naší obci oslavujeme toto jubileum tímto sice skromným způsobem, ale za to tím srdečnějším a upřímnějším..." - zahajoval svůj projev k desátému výročí vzniku ČSR v roce 1928 tehdejší starosta Vrchoslavic pan František Králík.

Od projevu výše uvedených slov uplyne v říjnu letošního roku již 85 let. Pro mnoho lidí je vznik Československé republiky v roce 1918 již spíše jen formálním státním svátkem, kdy se kladou věnce a zní projevy. Jde přitom o jev do určité míry přirozený, jelikož ze života každé generace vyrůstají nové a nové významné dny, potažmo významná výročí. Tato mladší a aktuálnější výročí jsou pak vždy spojena s živou lidskou pamětí, a proto jsou vnímána mnohem osobněji - jednoduše řečeno: značná část obyvatelstva je zažila, a vnímá je tak více jako součást svého vlastního života.

Přes všechny tyto skutečnosti, 28. říjen vždy byl, je a již navždy zůstane symbolem naší státní samostatnosti, zůstane vzpomínkou na všechny známé i neznámé, slavné i bezejmenné bojovníky za ideály našich dějin - za svobodu, samostatnost, demokracii, národní hrdost, pravdu. A přestože nám dnes tato slova připadají snad až příliš patetická a sentimentální, v dějinách naší země měla vždy své reálné ztělesnění - nejen vojáci na bojištích světových válek, ale také všichni obyčejní lidé ve svých profesích, spolkových či rodinných životech, ve městech i na vesnicích. Ti všichni dokázali pracovat, obětovat se a často také trpět pro náš stát.

Jako skromnou, ale za to upřímnou vzpomínku a výraz díků všem těmto lidem se ve Vrchoslavicích v prostorách bývalého zámečku (dnes fara) uskuteční u příležitosti 95. výročí vzniku ČSR výstava "Masaryk ve vzpomínkách". Na uspořádání výstavy spolupracují T. J. Sokol Vrchoslavice 1946 a Masarykova společnost Prostějov. Výstava bude zahájena 25. října a dle zájmu veřejnosti bude trvat až do konce roku; vstup bude pro všechny návštěvníky bezplatný. Podrobná otevírací doba výstavy i doprovodné informace budou průběžně doplňovány na internetové stránky www.pamatniktgm.cz

Rád bych na tomto místě poděkoval panu faráři Stroganovi za souhlas s částečným využitím farní budovy a panu Mičkovi za pomoc při nalezení pro výstavu vhodných prostor. Rád bych také všechny občany Vrchoslavic i okolních a ostatních obcí co nejsrdečněji pozval k návštěvě této vzpomínkové expozice. Má za cíl připomenout a lidově zavzpomínat na to dobré, co spočívá v základech našeho státu a co nám v dnešní době bohužel často schází...

zdroj: Dominik Vlč pro Zpravodaj Obce Vrchoslavice, 2013